Get Adobe Flash player

คณะกรรมการสถานศึกษา

  • 001.jpg

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • 00201

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมที่ใกล้จะถึง

No events

นาฬิกา

ปฏิทิน

July 2015
7
Tuesday
Bohuslava

ปฏิทินกิจกรรม

July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีพื้นที่บริเวณซึ่งเป็นที่ลุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าที่ควร จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่โดยใช้ดินถมในปริมาณมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี จึงได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

     จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิิธี ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ กำหนดไว้ข้างต้น และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว ให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

ตามที่ ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จัดหาทุนเพื่อปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีนั้นโรงเรียนได้รับยอดเงินทำบุญทั้งสิ้นที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 356,562 บาท ซึ่งยังไม่รวมเงินทำบุญผ่านบัญชีกองทุนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี จึงขออนุโมทนาบุญกุศล ที่ทุกท่านได้ทำร่วมกับโรงเรียน และขอให้ทุกๆท่านได้รับความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป และท่านผู้ใจบุญสามารถสมทบทุนในการสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนได้ทางบัญชีธนาคากรุงไทย สาขานาทวี ชื่อบัญชี กองทุนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี เลขที่บัญชี 928-0-36726-9

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ข่าวสุขภาพ

เนื้อหาน่ารู้กับทรูปลูกปัญญา

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ